DSA Jubileum: Hagephest hos Hamilton
Påmelding

Felt merket med * er obligatoriske

Fornavn (+ evt mellomnavn) *

Passfoto helst dimensjon 150
piksler høyt og 120 piksler
bredt, eller tilsvarende
forhold (5:4)
Etternavn *
Født *
Kjønn *
Adresse
Postnr/Poststed
Telefon
Mobil
Epost
Pri. Postmetode

Spesielle hensyn (allergier, fobier, etc...)
[-]   [+]
 

ROLLEØNSKER

Alder Ung
Middels
Gammel
Hva Som Helst
 
Plottmengde Lite
Middels
Masse
 
Seriøsitet på rolle/plott En Hvalross Er Stor Og Har Spekk
Like A Chicken With The Face Of A Monkey
Bendydick Cummerbund
Crazy Banananarama
 
Ønsket spillergruppe(r) - flere valg mulig med Ctrl  
 
Hva vil du oppleve på festen?

[-] [+]
 
Evt. eget rolleforslag

[-] [+]
Jeg godtar at det blir tatt bilder av meg på spillet som publiseres på nett Ja
Nei
Ja På Passordbeskyttet Galleri
*

Deltageravgift Betaler Før 1. April Med OL-rabatt - Kr 400
Betaler Før 1. April Uten OL-rabatt - Kr 600
Betaler Innen 1. Juni Med OL-rabatt - Kr 500
Betaler Innen 1. Juni Uten OL-rabatt - Kr 700
Arbeidsrolle - Gratis
*
Jeg har lest 'Praktisk info' på hjemmesiden. *
 
Annen Informasjon
[-] [+]